Studia z dziejów administracji nowożytnej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
83-918302-1-7
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Od autora Niniejsze Studia z dziejów administracji nowożytnej pomyślane są jako zbiór prac poświęconych kształtowaniu się myśli administracyjnej oraz rozwojowi instytucji administracji publicznej w Polsce i Europie na przestrzeni pięciu stuleci, od XVI do XX wieku. Teksty te powstawały w ciągu kilkunastu lat, od kiedy skierowałem swe zainteresowania badawcze ku historii administracji, będącej jeszcze wówczas dyscypliną w Polsce stosunkowo słabo uprawianą. Część z ogłaszanych w latach osiemdziesiątych prac jest obecnie trudno dostępna, wszystkie są bardzo rozproszone, ponieważ ukazały się w różnych wydawnictwach i czasopismach polskich oraz zagranicznych. Powyższe względy skłoniły mnie do zebrania większości z nich i opublikowania w jednym wydawnictwie w całości po polsku. Wpłynęły na tę decyzję także doświadczenia wyniesione z pracy nad podręcznikiem Historia administracji i myśli administracyjnej', napisanym wspólnie z Dorotą Malec, bowiem prezentowane w studium prace będą mogły stanowić cenną pomoc w procesie dydaktycznym jako lektura uzupełniająca."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska