Analiza postępowania ratownika i ratownika medycznego w warunkach zdarzenia masowego

Abstrakt
Zdarzenia masowe wymagają określonych zasad postępowania od służb ratowniczych biorących udział w działaniach. Czynności jakie wykonują ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia są nieco odmienne od tych jakie wykonują ratownicy posiadający uprawienia do wykonywania tylko i wyłącznie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Jednak w przypadku samodzielnego prowadzenia działań wyłącznie jednej bądź drugiej grupy, akcja ratownicza nie ma możliwości powodzenia. Pomimo różnego zakresu czynności i uprawnień jakie mogą wykonywać poszczególne służby na miejscu zdarzenia działania ratownicze muszą opierać się na współdziałaniu wszystkich jednostek będących na miejscu, bo to od ich współpracy zależy życie i zdrowie osób poszkodowanych.
Mass events require specific rules of procedure of the emergency services involved in the activities. Activities performed by paramedics arrived at the scene are slightly different from those which carry entitlement rescuers having to perform only qualified first aid. However, in the case of self-driving activities exclusively one or the other group, rescue operation is not possible success. Despite the different scope of activities and powers to be performed by various departments at the scene, rescue operations must be based on cooperation of all units, because life and health of victims depend on this cooperation.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Uznanie autorstwa 3.0 Polska