The origin of the Turkish Armed Forces: Kemalism and the proclamation of the Turkish Republic

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2022
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The goal of this article is to discuss the role and importance of proclaiming the Republic of Turkey, as well as the principles of kemalism, in the process of creating the contemporary armed forces and civil-military relations in this country, which to this day constitute a unique example on the international arena.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2022, nr 1, s. 172-187.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska