Populizm w Ameryce Łacińskiej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Podejmując rozważania na temat populizmu w Ameryce Łacińskiej, należy uwzględnić kilka założeń. Po pierwsze, Ameryka Łacińska jest kulturowo, politycznie i ekonomicznie daleka od jednorodności. Funkcjonują tam różne społeczeństwa obywatelskie, kształtowane w stosunkowo długich procesach integracyjnych przez państwa mające jednakże ten sam, postkolonialny, republikański – z wyjątkiem Brazylii – rodowód. Genetycznie społeczeństwa krajów Ameryki Łacińskiej wyrastały na gruncie republikańskich, egalitarnych idei narodowo-wyzwoleńczych. Stąd idee „ludowładztwa”, władzy ludu legły u podłoża ideologii i doktryn politycznych każdego w zasadzie nowo tworzonego państwa. Populizm stał się elementem państwowotwórczym i jest nieodłącznym wyznacznikiem tendencji demokratycznych i republikańskich."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 4, s. 331-345.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska