Osiągnięcia i perspektywy badań nad prawem niemieckim w Polsce - rola Zygfryda Rymaszewskiego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Profesor Zygfryd Rymaszewski swoją działalność naukową niemal w całości poświęcił historii prawa sądowego - dziedzinie, która wymaga długich i żmudnych badań źródeł, często pochodzących z praktyki. Efekty osiąga się po stosunkowo długim czasie od wszczęcia badań. Z tego m.in. powodu dziedzinę tę uprawia w Polsce nieliczna grupa pracowników naukowych."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2008, T. XI, s. 11-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska