Wpływ Niemiec i Francji na rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej w XXI w.

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In the early twenty-first century. France and Germany closely work together to strengthen the effectiveness of the Common Foreign and Security Policy and the. European Security and Defence Policy They led to their treaty and institutional strengthening. Governments Chancellor Angela Merkel focused on the ”culture of moderation“ in foreign policy and ill-considered reform of the Bundeswehr weakened the role of Germany in the area of foreign policy, security and defense policy of the European Union. After the return France to NATO’s integrated structures in 2009. It took place a close military cooperation A with the United Kingdom. Arab revolutions and the crisis in the Ukraine is not caused reevaluations so far in German-French cooperation to strengthen the defence of the European Union and its foreign policy. Key words: France-Germany, Common Foreign and Security Policy, European Security and Defence Policy, 21 st. century
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2015, nr 1 s. 116-127.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska