Czeczeński ślad na Ukrainie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W czasie konfliktu ukraińskiego wielokrotnie pojawiały się prasowe doniesienia o ekstremistach, znajdujących się zarówno po stronie prozachodnich Ukraińców, jak i prorosyjskich separatystów. Autorka niniejszego artykułu skupiła się jedynie na tzw. „czeczeńskim śladzie na Ukrainie". Analizując informacje medialne i wzbogacając je ciekawostkami związanymi z kulturą i historią czeczeńską, starała się odnaleźć odpowiedź na pytanie o motywy udziału kaukaskich najemników w konflikcie ukraińskim.
During the Ukrainian conflict the information about extremists fighting on the side of pro-Western Ukrainians, as well as the ones operating on the side of pro-Russian separatists, appeared several times in the press. The author of this article has focused only on the 'Chechen trace in Ukraine'. Analysing the press releases and enriching them with tidbits associated with the Chechen culture and history, she was trying to find an answer to the question of motives for the Caucasian mercenaries' participation in the Ukrainian conflict.
Во время украинского конфликта неоднократно появлялись газетные отчеты об экстремистах, действующих как на стороне прозападных украинцев, так и на стороне пророссийских сепаратистов. Автор статьи сосредотачивает внимание только на так называемом «чеченском следе в Украине». Анализируя донесения СМИ и сопоставляя их с интересными фактами, связанными с чеченской культурой и историей, исследовательница пытается дать ответ на вопрос о мотивах участия кавказских наемников в украинском конфликте.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 3, s. 39-46.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska