Ewolucja roli dzielnic miasta Krakowa na tle rozwiązań krajowych i europejskich w latach 1990-2015

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Celem badawczym rozprawy jest analiza ewolucji roli dzielnic w strukturze organów samorządowych miasta Krakowa - począwszy od jednostek o funkcjach opiniodawczych do współdecydentów w sferze zadań lokalnych, dalej - nakreślenie przebiegu tego procesu (jego poszczególnych etapów), a także ukazanie czynników i uwarunkowań go kształtujących. Badane zagadnienie zostało poddane analizie porównawczej rozwiązań przyjętych w zakresie funkcjonowania jednostek pomocniczych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Synteza naukowa problemu badawczego została oparta na kilku płaszczyznach: historycznej, prawnoustrojowej, społecznej i politycznej.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska