Euroland z perspektywy paradygmatu ekonomii integracji. Wybrane aspekty w kontekście kryzysu fiskalnego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-268-1
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem referatu jest analiza kryzysu fiskalnego w Eurolandzie w kontekście paradygmatu ekonomii integracji na poziomie unii walutowej, z uwzględnieniem uwarunkowań kryzysu globalnej gospodarki towarowo-pieniężnej. Jeśli główny nurt paradygmatu ekonomii odnosi się do (związków przyczynowo-skutkowych w procesie) pomnażania bogactwa narodów, to powstaje pytanie, jakie fundamentalne warunki powinny być spełnione, aby na poziomie regionalnej unii walutowej (vide strefa euro) można było maksymalizować efekty dobrobytowe integracji w warunkach równowagi ogólnej, wykluczając tym samym przyczyny kryzysu fiskalnego, a przynajmniej je minimalizując. U podstaw analizy leży założenie, że pieniądz (zgodnie z klasycznymi jego funkcjami) jest środkiem wspierającym (zrównoważony) proces pomnażania materialnego bogactwa narodów, a nie celem gromadzenia papierowego bogactwa, opartego na spekulacji wspartej wiarą, że rynek finansowy samoistnie wraca do równowagi. Natomiast w przypadku Eurolandu, jako wyższej fazy międzynarodowej integracji gospodarczej – że spełnia warunki optymalizujące jednolity obszar walutowy, co w zamyśle ma też minimalizować asymetryczność skutków szoków gospodarczych (vide światowy kryzys) wśród krajów członkowskich wspólnego obszaru walutowego.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Regnare, gubernare, administrare : prawo i władza na przestrzeni wieków: prace dedykowane profesorowi Jerzemu Malcowi z okazji 40-lecia pracy naukowej/ (red.) Stanisław Grodziski, Andrzej Dziadzio. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2012, s. 433-443.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska