Leczenie bólu w zespołach podstawowych ratownictwa medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Ból jest fizjologiczną reakcją organizmu na bodziec bólowy, jest to uczucie subiektywne jakie odczuwa pacjent. Jest on jedną z najczęstszych przyczyn wzywania zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy medyczni mogą samodzielnie wdrożyć terapię przeciwbólową, przy zastosowaniu niesterydowego leku przeciwzapalnego takiego jak ketoprofen, kwas acetylosalicylowy, a także znacznie silniejszego środka farmakologicznego, mianowicie morfiny – leku opioidowego. Do wprowadzenia odpowiedniej farmakoterapii ważne jest prawidłowe poznanie poziomu odczuwanego bólu przez pacjenta. Ocenia on intensywność doskwierającej mu dolegliwości m.in. za pomocą skali wzrokowo-analogowej VAS.
Pain is a physiological response of body to painful stimulus—a subjective perception that is felt by a patient. It is one of the most common causes for calling medical service (paramedics). Paramedics have the tools to relive pain by implementing a painkiller treatment using nonsteroidal anti-inflammatory drug such as ketoprofen, acetylsalicylic acid and/or effective pharmacological opiod (morphine). In order to implement a proper pharmacotherapy, an estimation of the level of pain, which experiences the patient, is pivotal. The intensity of the pain is assessed via visual analog scale (VAS)—a psychometric response scale.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska