Innowacje w aktywizowaniu seniorów w Polsce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article concerns an extremally important issue of sociaties ageing and the necessity of activating seniors that stems from it. The author has presented the benefi cial eff ect of seniors activeness for themselves and for the whole society as well. This publication shows the off er and various forms of activity that Universities of The Third Age provide for seniors in Poland. The author has also presented the values and advantages of senelity to young generations.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 2, s. 143-154.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska