Kradzież w zamiarze ewentualnym (umyślność w austriackim prawie karnym)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Prima facie tytuł może wydawać się absurdalny. Wydaje się wszak oczywiste, że nie jest możliwa kradzież w zamiarze ewentualnym. Takie ukształtowanie przestępstwa kradzieży jawi się wprost jako niewyobrażalne. Teza ta przyjmowana jest niemalże jak dogmat, nawet bez odwoływania się do brzmienia ustawy. Normatywny opis kradzieży w polskim kodeksie karnym potwierdza, że zaistnienie u sprawcy jedynie zamiaru ewentualnego wyklucza przyjęcie realizacji znamion typu kradzieży. Na gruncie polskiego prawa kradzież może zostać popełniona jedynie z zamiarem bezpośrednim, i to o szczególnym zabarwieniu. Złodziejowi musi towarzyszyć dolus directus coloratus, na co wskazuje brzmienie art. 278 § 1 k.k., a dokładnie znamię „w celu przywłaszczenia”. Dolus directus coloratus odnosi się wprawdzie jedynie do znamienia „zabiera”, jednak zamiarem bezpośrednim musi być objęta całość znamion przedmiotowych czynu."(...)
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2011, nr 1, s. 7-33.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska