Dynamika przedsiębiorczości i zarządzania innowacjami w firmach. Odpowiedzialność – prospołeczność – ekologia – bezpieczeństwo

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-66007-71-0
e-ISBN 978-83-66007-74-1
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Współczesne poglądy dotyczące przedsiębiorstw akcentują ich rolę społeczną. W monografii jako punkt wyjścia przyjęto, że zarządzanie firmą służy realizacji celów przedsiębiorstwa, uwzględniając jego odpowiedzialność wobec społeczeństwa. W praktyce dotyczy to realizacji oczekiwań interesariuszy jako reprezentantów tego społeczeństwa. W klasycznym ujęciu przedsiębiorstwo było nastawione na realizację celów ekonomicznych. Współcześnie odpowiedzialność przedsiębiorstwa wymaga realizacji nie tylko celów ekonomicznych, lecz także celów społecznych, w tym ekologicznych. Cele ekologiczne mogą być także traktowane jako odrębne, co wynika ze specyfiki problematyki ekologicznej, związanej z ochroną środowiska naturalnego. Cele społeczne nie mają swojego wyraźnego przyporządkowania do prowadzonego przez firmę rodzaju działalności, zaś zarówno interesariusze wewnętrzni, jak i zewnętrzni oczekują rozwiązywania swoich problemów niezależnie od sektora działalności, w którym działa firma. W przypadku celów ekologicznych ich znaczenie uwydatnia się w szczególności w sektorach stwarzających duże zagrożenie dla środowiska naturalnego. Środowisko naturalne zostało uznane za interesariusza przedsiębiorstwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska