Kryzys migracyjny z perspektywy premierów niemieckich krajów związkowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie, czy premierzy niemieckich krajów związkowych (Winfried Kretschmann, Horst Seehofer, Bodo Ramelow, Stanislaw Tillich, Dietmar Woidke), reprezentujący najważniejsze niemieckie partie polityczne, podtrzymali lub zrewidowali swoje stanowisko w sprawie polityki migracyjnej po 2015 roku. Polityka rządów krajów związkowych oraz wypowiedzi i działania premierów wpłyną na rezultat wyborów federalnych w 2017 roku. Napływ uchodźców spowodował zwiększenie wyzwań w polityce integracyjnej, odnotowano m.in. wzrost przestępczości, zagrożeń terrorystycznych oraz protestów społecznych wobec polityki otwartości, którą próbowała wdrożyć kanclerz Angela Merkel.
The aim of article was to examine if the prime ministers of state governments in Germany (Winfried Kretschmann, Horst Seehofer, Bodo Ramelow, Stanislaw Tillich, Dietmar Woidke), who represent the main German political parties, maintained or reconsidered their standpoint on the asylum policy after 2015. The state governments’ policy, as well as the statements and actions of local politicians, will affect the results of the federal elections in 2017. The inflow of refugees has created new challenges in the integration policy: a rise in crime rate, an increased danger of terror and social protests against the Merkel open door policy have been observed.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 1, s. 143-156.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska