The audacity of faith

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Amidst great expectations President Barack Obama delivered the Commencement Address at Notre Dame on May 17, 2009. The excitement owed partly to protests against the Catholic university’s choice to honor someone so famously supportive of legal abortion. Mostly it was eager anticipation of the same provenance: what would Obama say at America’s flagship religious institution about the relationship of religious faith to abortion – and to the other pressing moral issues of our time?"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 2, s. 183-198.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska