Przyczynek do dyskusji na temat standardów edukacyjnych w zjednoczonej Europie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przez pojęcie standardów zwykle rozumie się ściśle określone modele, wymogi lub wzorce, np. wzorce zachowania się. Julian P. Sawiński pisze: „Standard oznacza przede wszystkim »coś«, ten wynik, który jest oczekiwany i akceptowany”. Analogiczne poglądy wyraża Wacław Strykowski: „standard to model, norma, wzorzec ustalony przez specjalistów, instytucje, organizacje lub społeczeństwo”. Podobną definicję przytacza Stefan M. Kwiatkowski."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 3, s. 69-74.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska