Europa Środkowa i Międzymorze a sowiecka strategia generalna lat 1939-1941

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2004
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "W 2004 r. minęło 65 lat od najazdu wojsk sowieckich na Polskę. To ważne wydarzenie nie doczekało się wszechstronnego i szczegółowego opracowania opartego na archiwaliach sowieckich (rosyjskich). Przyczyniły się do tego narastające ograniczenia w dostępie do archiwaliów w Rosji oraz specyficzna dla czasów W. Putina polityka naukowa. I nie idzie tu jedynie o zatajanie prawdy o przeszłości, w grę wchodzi zauważalna rewizja procesu odkłamywania historii rosyjskiego państwa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2004, nr 4, s. 107-167.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska