Myśl polityczna Ruchu Miecza i Pługa a ideologia zadrużna

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The purpose of this article is to analyze the political thought of the Movement Sword and Plough, and fi nding sources in the concepts Zadruga – pre-war neo-pagan groups. The Sword and the Plow was not the only Polish nationalist underground organization, however, was one of the few that nationalism separated from Catholicism.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 4, s. 39-54.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska