Organizacje pożytku publicznego - w drodze do społeczeństwa obywatelskiego?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-928662-4-4
eISBN
Wydawca
Śląska Biblioteka Cyfrowa
Abstrakt
Rozważania zawarte w tym opracowaniu będą skoncentrowane na wąskim obszarze aktywności wybranych organizacji. Analizie podlegać będzie wyłącznie aktywność organizacji pożytku publicznego, które dodatkowo posiadają prawo do pozyskiwania 1 procenta podatku. Analiza będzie dotyczyć roli tych organizacji w kreacji społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie działalności w celu pozyskania 1 procenta podatku. Nie stanowią zatem przedmiotu analizy wszelkie organizacje, które mieszczą się w tzw. trzecim sektorze
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Praca opublikowana jedynie w wersji elektronicznej
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska