Polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 2000–2015

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-88-0
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
ZE WSTĘPU: Trudność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia bezpieczeństwo energetyczne, wpłynęła na zasadniczy cel niniejszej książki. Stała się nim analiza głównych decyzji politycznych związanych z kreowaniem strategii bezpieczeństwa energetycznego Polski. Podmiotem analizy jest rząd, którego funkcjonowanie uwarunkowane jest określonym systemem politycznym, a przedmiotem analizy są procesy decyzyjne prowadzące do opracowania konkretnych dokumentów i działań podejmowanych przez poszczególne koalicje rządowe. Analiza uwzględnia dodatkowo zależność pomiędzy sferą polityczną a sektorem ekonomicznym państwa. Książka składa się z 3 rozdziałów, wstępu i zakończenia bogatego we wnioski autorki, bibliografii, indeksu skrótów, aneksów i tabel. Rozdział pierwszy przedstawia gospodarkę zasobami surowcowymi w Polsce, wskazując na wyzwania i zagrożenia. Analizuje kwestię zarówno globalnych zasobów i potrzeb energetycznych, jak i bezpieczeństwa Polski na tle regionu. Wskazuje w oparciu o jakie podmioty kształtowana jest polityka bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rozdział drugi omawia skutki polityki bezpieczeństwa energetycznego UE wobec Polski. Wskazuje na uwarunkowania sytuacji energetycznej UE, jak i kierunki działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego: liberalizację, zrównoważony rozwój oraz politykę zewnętrzną. Rozdział trzeci ukazuje wyzwania wynikające z realizacji koncepcji bezpieczeństwa energetycznego Polski u progu II dekady XXI wieku.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska