Strategia bezpieczeństwa Niemiec w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Bezpośrednio po zjednoczeniu obu państw niemieckich w 1990 r., „nowa" Republika Federalna Niemiec, uwzględniając zmienione po zimnej wojnie uwarunkowania międzynarodowe, realizowała politykę bezpieczeństwa ochrony i promocji niemieckich interesów w powiązaniu z ogólną strategią Zachodu - wspomagania przemian demokratycznych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, rozszerzania europejskich i euroatlantyckich struktur międzynarodowych, umacniania powiązań transatlantyckich, a także wielostronnych instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ, KBWE i Rada Europy. Była to ostrożna polityka zwiększania odpowiedzialności Niemiec za losy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; dopiero od 1994 r. RFN zdecydowała się na wysyłanie wojsk Bundeswehry do operacji pokojowych i stabilizacyjnych poza obszarem państw sojuszniczych z NATO i UZE. Stopniowo Niemcy zwiększały swoje zaangażowanie w świecie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 4, s. 65-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska