Cross-linguistic influence in third-language acquisition: Learning Mandarin Chinese (L3) through the medium of English (L2)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Interferencja (znana także jako transfer językowy) L1 to wpływ pierwszego języka na produkcję lub odbiór języka drugiego (L2). Większość badań dotyczących zjawiska interferencji koncentruje się na procesie przyswajania i produkcji zachodzącym pomiędzy językiem ojczystym a pierwszym nauczanym językiem obcym. Jednakże tego typu transfer językowy może również dotyczyć posługiwania się drugim językiem obcym (L3). Artykuł przedstawia głównie spostrzeżenia poczynione podczas prowadzenia zajęć z języka chińskiego (L3) dla mieszanej (Polacy/Ukraińcy) grupy początkujących. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim (L2) (poziom angielskiego grupy: B2). W ostatnich latach coraz więcej badań prowadzonych jest nad tematem wpływu międzyjęzykowego w postaci transferu zarówno z L1, jak i z L2 w odbiorze L3, a niektóre badania pokazują, że wpływ L2 na opanowanie sprawności językowych w L3 może być bardziej istotny niż wpływ L1. Celem pracy było zatem stwierdzenie, jaki wpływ ma L1 i L2 na produkcję L3 oraz czy przewagę pod tym względem ma L1, czy L2. Stwierdzono, że na gramatykę najbardziej wpływał L2, a na fonetykę – L1. Przykłady transferu semantycznego były nieliczne.
Opis
Artykuł recenzowany / peer-reviewed article
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 3, s. 11-32.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska