Państwo a gospodarka w koncepcjach programowych głównych ugrupowań politycznych III RP

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Zagadnienie roli państwa w gospodarce, jak to pokazuje choćby przykład planu Balcerowicza, można rozpatrywać w dwóch płaszczyznach. W pierwszej przedmiotem analizy może być zakładany przez dane ugrupowanie kształt ustroju gospodarczego i sprawowane w nim funkcje państwa, zaś w drugiej, rola jaką ma ono do spełnienia w procesie budowania nowego ładu społeczno-ekonomicznego. W tym ostatnim przypadku wchodzimy w problematykę teorii transformacji systemu socjalistycznego w kapitalizm, teorii, której przed 1989 rokiem nie było. Ożywiona dyskusja na ten temat rozpoczęła się dopiero wówczas, gdy zmiana systemowa stała się zadaniem praktycznym. Uczestniczyli w niej głównie intelektualiści, a nie siły polityczne. W niniejszym tekście zajmiemy się przede wszystkim spojrzeniem na funkcje państwa wynikające z postulowanego przez poszczególne siły polityczne kształtu systemu gospodarczego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 2, s. 139-154.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska