Populizm – rola i znaczenie polityczne w Niemczech

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem poniższego opracowania jest przedstawienie istoty głównych kierunków rozwoju oraz roli i znaczenia populizmu politycznego w Niemczech. Ze względu na ograniczoną objętość opracowania, poniższa analiza będzie się koncentrowała na genezie i głównych kierunkach ewolucji struktur organizacyjno-programowych populizmu, oraz na zasygnalizowaniu dążeń niemieckiej klasy politycznej do jego instrumentalizacji w walce o władzę i jej utrzymanie. Opracowanie opiera się na analizie bazy źródłowej, oraz literaturze przedmiotu niemieckiej i międzynarodowej.
Opis
Artykuł recenzowany / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 4, s. 83-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska