Współpraca rodziców ze szkołą w dziele wychowania dzieci

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Początki pedagogizacji rodziców w Polsce są sprzężone z pracami Komisji Edukacji Narodowej. Wiele zasług na tej niwie należy do Janusza Korczaka. Także Florian Znaniecki, Helena Radlińska, a kilka dziesięcioleci później - Aleksander Kamiński w swych dziełach podejmowali wątki włączania szkoły w nurt życia społecznego. Postulat podmiotowego, interakcyjnego stosunku łączącego członków trzech zbiorowości składających się na substancję szkoły doczekał się swej realizacji dopiero w latach 90. XX wieku."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 88-101.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska