Ewolucja polityki celnej w Unii Europejskiej - implikacje dla Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"18 kwietnia 1951 r. podpisany został Traktat Paryski powołujący z dniem 23 lipca 1952 r. Europejską Wspólnotę Węgla i Stali - EWWiS ( European Coal and Steel Community). Traktaty o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - EWG (European Economic Community), zwanej obecnie Wspólnotą Europejską - WE (European Community) oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej - EURATOM (European Atomie Energy Community) zawarte zostały w Rzymie 25 marca 1957 r. Traktaty te, w przeciwieństwie do Traktatu o EWWiS, który obowiązywał do połowy 2002 r., zawarte zostały na czas nieograniczony i weszły w życie z dniem 1 stycznia 1958 r."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 125-136.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska