Poland and Broader Middle East-Relations, Initiatives and Prospects for Action

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Poland’s relations with the BMENA region have evolved over the last decade or so: they were relatively intensive before 1989, which was followed by a break caused by refocusing the state’s efforts on political and economic transformation and pursuit of its intemational aspirations, whereas sińce late 1990s there has been a growing interest in co-operation with BMENA countries."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 1, s. 81-92.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska