Seksualność i jakość życia kobiet badanych do 18 miesięcy i 5 lat po zabiegu mastektomii – analiza porównawcza

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Aim. The aim of the study was to analyze the impact of the disease (breast cancer) and treatment on sexuality patients after mastectomy as part of the project „Sexuality women after mastectomy,” N N404 165640. Materials and methods. Examined were 120 women, fi rstly 18 months and then again 5 years after radical mastectomy. To investigate their sexual satisfaction and quality of life, self-prepared surveys and standardized questionnaires such as HADS, SQoL-F, QLQBR23 and QLQ-C30 were used. Results. On the basis of these studies it has been shown that breast cancer aff ects the sexuality and the quality of life of women both 18 months and fi ve years after radical mastectomy. The sexuality of women 18 months after the surgery has been defi ned as less severe than that in the case of women fi ve years after the surgery. Both groups of women agreed that the most important aspect to them is the emotional contact. A similar level of perceived anxiety and depression have been found among the respondents.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2015 (XV), nr 4, s. 121-129.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska