Afryka Północna i Unia Europejska. Wyzwania współpracy po Arabskiej Wiośnie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-65208-77-4
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Od kilku lat w Afryce Północnej zachodzą istotne zmiany. Protesty obywateli, które rozpoczęły się w Tunezji z końcem 2010 roku, dotknęły wszystkie państwa w regionie, wpływając na ich społeczno-polityczną sytuację oraz miejsce w systemie stosunków międzynarodowych, warunkując drogę rozwoju na kolejne lata. Sytuacja ta nie pozostała bez wpływu na Unię Europejską najbliższego sąsiada świata arabskiego, który od początku funkcjonowania rozwija współpracę z południowymi i wschodnimi państwami Morza Śródziemnego. Praca ma na celu przybliżenie czytelnikowi tych relacji, zwracając uwagę na trudności natury politycznej, gospodarczej i społecznej. Państwa Afryki Północnej zostały wyszczególnione w niniejszej pozycji nie tylko ze względu na europejską przeszłość kolonialną oraz współczesne znaczenie międzynarodowe, ale również dlatego, że każde z tych państw reprezentuje odmienny, tylko sobie właściwy sposób podejścia do współpracy z Unią Europejską. Ponadto to właśnie w Afryce Północnej rozpoczęły się protesty obywateli, skutkujące rozpoczęciem przez Unię Europejską nowych programów współpracy. Biorąc pod uwagę kolejne fazy konfliktów społecznych w Egipcie i Libii, dalszy rozwój Afryki Północnej można zdecydowanie zaliczyć do ważnych problemów współczesności oraz wyzwań dla polityki zagranicznej Unii Europejskiej."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska