Andrzeja Frycza Modrzewskiego koncepcja reformy prawa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2003
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przypadająca w 2003 roku rocznica pięćsetlecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego przeszła w zasadzie bez większego rozgłosu. Zupełnie inaczej było na początku lat pięćdziesiątych, kiedy to obchodom 450-lecia urodzin Andrzeja Frycza Modrzewskiego nadano rangę państwową. W 1951 roku z okazji rocznicy pierwszego wydania De republica emendanda rząd powołał specjalny komitet złożony ze znawców polskiego Odrodzenia. Zespół ten zajął się przygotowaniem pełnej edycji dzieł Frycza. Efektem tej trwającej ponad 10 lat pracy była publikacja dziesięciu tomów dzieł wszystkich Andrzeja Frycza Modrzewskiego zarówno w oryginale jak i w języku polskim. Ogromne zainteresowanie postacią oraz spuścizną pisarską Frycza było bez wątpienia swojego rodzaju pokłosiem ogłoszonego w 1953 roku tzw. Roku Odrodzenia. W tym bowiem czasie ukazało się ponad sto pozycji poświęconych autorowi dzieła O poprawie Rzeczpospolitej. Zrodziła się także myśl opracowania bibliografii Modrzewskiego. Ostatecznie dzieło to ukazało się w 1962 roku zestawione przez Pracownię Bibliografii Staropolskiej IBL."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 3, s. 109-117.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska