Księga skarbowa z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie odnaleziona w Kijowie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"W Centralnym Państwowym Archiwum Ukrainy w Kijowie znajduje się księga o sygnaturze fond 1, opis 1, nr 2. O księdze tej oraz trzech innych pisała Łubów Hiscowa: Nie wiadomo, w jaki sposób w latach trzydziestych znalazły się one w Kijowie. Księgę nr 2 uznała za najbardziej interesującą. Liczy ona 342 ponumerowane karty, na ostatniej ołówkiem napisano 370 (sic). L. Hiscowa podała jej krótki opis. Na karcie la zapisano XIX-wiecznym pismem tylko informację Skorowidz alfabetyczny jest na str. 292. Na karcie lb widnieje tytuł napisany również w XIX stuleciu: Rok 1563 i inne późniejsze aż do roku [...}1596."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2007, T. X, s. 63-75.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska