Time for Uniformity in Inheritance Laws? Survey and Debate

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In today’s world, succession laws have to contend with the rapid social and cultural transformation that has caused several changes within the family structure during the past few decades. Have these changes found sufficient expression in the manner in which the legal systems presently deal with questions of inheritance, and in particular the age-old dispute regarding freedom of testation versus reserved portions? This article reviews the present situation as well as some of the social and other changes that so challenge contemporary inheritance laws, the main legal traditions in this respect, and the extent of local variation within these.
W dzisiejszym świecie, prawa spadkowe muszą się zmagać z gwałtownymi zmianami kulturowymi i społecznymi w strukturze rodzinnej przez ostatnie dekady. Czy owe zmiany są wystarczająco odzwierciedlane w ustawodawstwie spadkowym, szczególnie w wiecznym sporze o wolność dziedziczenia i zachowku? Tematem niniejszej pracy jest przegląd obecnej sytuacji i niektórych zmian społecznych i innych które stanowią wyzwanie współczesnemu ustawodawstwie spadkowemu, najważniejszych tradycji prawnych w tej dziedzinie i różnic lokalnych.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2016, nr 1 (18), s.5-26.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska