Jan Paweł II a świat współczesny

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Przeżywając dni wielkiej żałoby narodowej i globalnego poruszenia, jakie wywołała śmierć Jana Pawła II, nie sposób nie zastanowić się i nie zapytać, kim jest w stosunkach międzynarodowych papież i kim był dla świata Jan Paweł II. Jakie jest znaczenie, w dzisiejszym zglobalizowanym i zmaterializowanym świecie, tego centrum władzy duchowej - bo przecież nie materialnej, jak to było jeszcze w średniowieczu - skupionej na zaledwie 44 hektarach Państwa Watykańskiego?"(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 3, s. 133-143.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska