Narzędzia i zasoby internetowe w służbie współczesnej kanonistyki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
2450-6095
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule opisano dostępne w sieci Internet narzędzia i zasoby przydatne dla kanonistyki. W pierwszej części przedstawione zostały narzędzia analizy tekstów kanonicznoprawnych, poczynając od prostych wyszukiwarek fraz, poprzez format IntraText, a kończąc na zaawansowanych narzędziach w postaci programów analiz stylometrycznych (JGAAP, R-Stylo, WebSty). W drugiej części pracy zaprezentowano kanonistyczne zasoby internetowe ze szczególnym uwzględnieniem źródeł poznania prawa – współczesnych i wcześniejszych (w tym średniowiecznych), udostępnionych w postaci umożliwiającej pełnotekstowe wyszukiwanie. Wskazano również serwisy udostępniające przez sieć internetową opracowania kanonistyczne, zarówno książkowe, jak i artykuły zamieszczane w czasopismach.
Th e paper presents tools and resources available on the Internet useful for scientifi c research in canon law. Th e fi rst part deals with tools for analyzing canonical legal texts, starting from simple phrase search engines, through the IntraText format, ending with online- available programs for stylometric analysis (JGAAP, R-Stylo, WebSty). In the second part of the work, Internet resources were presented – canon law documents databases and sites with contemporary and earlier documents, including medieval ones (with emphasis on the resources enabling full-text searching). Th e paper also presents websites providing works of canonists, both books and articles.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2017, T. XX, s. 343-354.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska