Polska i społeczeństwo w XXI wieku. Sekcja: Handel zagraniczny i amerykanistyka

Abstrakt
Przemowa: "IV Międzynarodowa Konferencja Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego obradowała od 30 maja do 1 czerwca 2004 roku. W tym roku uczestniczyło w niej ponad 150 naukowców z ośrodków akademickich: Polski, Węgier, Niemiec, Szwecji, Australii, Słowacji, Czech, Ukrainy, Serbii. Obrady konferencji toczyły się w siedmiu następujących sekcjach: - Prawo i Administracja, - Zarządzanie i marketing, - Architektura i sztuka, - Nauki o rodzinie, - Nauki polityczne, - Integracja europejska i turystyka międzynarodowa, - Handel zagraniczny i amerykanistyka. U progu nowego stulecia, które przyniosło Europie i światu tak znaczące, chociaż nie zawsze jednoznacznie pozytywne zmiany, zarówno w polityce, jak i w życiu gospodarczym czy społecznym, warto je było omówić i skomentować z nową refleksją, już po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Takie też były oczekiwania władz uczelni i Rady naukowej konferencji, kiedy przyjmowano za temat przewodni hasło - „Państwo i społeczeństwo XXI wieku”."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska