Folia Oeconomica Cracoviensia pod redakcją Andrzeja Iwasiewicza (Analiza Bibliometryczna)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
0071-674X
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In the article we use bibliometric methods to present and analyse the content and impact of the issues of Folia Oeconomica Cracoviensia covering the period 2000-2012. Those 8 isssues were prepared when Professor Andrzej Iwasiewicz was the editor in-chief of the journal.
Celem pracy jest prezentacja i analiza bibliometryczna zawartości i oddziaływania 8 tomów czasopisma za lata 2000-2012, przygotowywanych gdy redaktorem naczelnym był Profesor Andrzej Iwasiewicz.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia 2013, Vol. LIV, s. 35-56.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska