Problematyka rozwodu i rodzin rekonstruowanych - implikacje terapeutyczne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Zachodzące w ostatnich dziesięcioleciach w europejskim kręgu kulturowym wyraźne przemiany struktury i funkcjonowania rodziny wskazują na kryzys instytucji małżeństwa i rodziny w ich tradycyjnym rozumieniu. Alternatywne formy związków nie tylko stają się coraz bardziej atrakcyjne, ale i akceptowane społecznie, podczas gdy tradycyjna forma rodziny ulega ewolucji. Wielu autorów mówi o rodzinie ponowoczesnej, wskazując na jej zróżnicowanie i odchodzenie od jednego modelu."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 169-175.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska