Postawy matek wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

dc.contributor.authorDębska, Grażyna
dc.contributor.authorStrączek, Katarzyna
dc.contributor.authorSułek, Jolanta
dc.date.accessioned2018-07-31T12:10:45Z
dc.date.available2018-07-31T12:10:45Z
dc.date.issued2016
dc.descriptionPublikacja recenzowana / Peer-reviewed publicationpl
dc.description.abstractWstęp: Występowanie nieprawidłowych postaw rodzicielskich w stosunku do dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym zwiększa ryzyko niepowodzeń w prowadzonej rehabilitacji. Celem badania była ocena postaw matek w stosunku do dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Materiał i metody: Badaniem objęto 65 matek wychowujących dziecko z mózgowym porażeniem dziecięcym. W badaniu wykorzystano Kwestionariusz Postaw Rodzicielskich wg M. Ziemskiej. Wyniki: Postawy matek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym są zróżnicowane. Dominują postawy niepożądane dla skal górowanie i koncentracji (odpowiednio 61,5% oraz 55,4%), a dla skal bezradność oraz dystans pozytywne (odpowiednio 55,4% oraz 70,8%). Matki, których dzieci mają umiarkowany stopień niepełnosprawności i zaburzenia mowy mają wyższy wynik stenowy dla koncentracji (odpowiednio: średnia 5,17±1,88 i 5,33±1,85, mediana 5, zakres 1–9). Natomiast matki, których dzieci mają zaburzenie wzroku mają niższy wynik stenowy dla koncentracji jako postawy rodzicielskiej (średnia 3,92 ± 1,44, mediana 4, zakres 1–6).Wnioski: Postawy matek dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym są zróżnicowane i nie są zależne od stopnia niepełnosprawności i współtowarzyszących zaburzeń. Dominują postawy niepożądane dla skal górowanie i koncentracji, a pożądane dla skal bezradność oraz dystansu.pl
dc.description.abstractIntroduction: Abnormal parental attitudes towards a child with cerebral palsy increase the risk of setbacks in rehabilitation. The aim of the study was to assess the attitudes of mothers in relation to a child with cerebral palsy. Materials and methods: The study involved 65 mothers bringing up a child with cerebral palsy. The questionnaire of parental attitudes by M. Ziemska was used in the study. Results: Among mothers of children with cerebral palsy, it was found that the mothers are more often characterized by inadequate parenting attitudes in the following scales: predominance and concentration (respectively 61.5 % and 55.4 %), whilst in the scale of helplessness and distance relatively more mothers are characterized by the right attitude (respectively 55.4 % and 70.8 %). Mothers whose children have a moderate degree of disability and speech disorders achieve a higher sten score for concentration (respectively: mean 5.17 ± 1.88 and 5.33 ± 1.85, median 5, range 1–9). Mothers whose children suff er from visual impairment achieve a lower sten score for concentration as parental attitude (mean 3.92 ± 1.44, median 4, range 1–6). Conclusions: Analysis of the research results proved that the attitude of mothers bringing up a child with cerebral palsy vary and are not dependent on the degree of disability of the child and concomitant disorders.pl
dc.identifier.citationPaństwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 4, s. 87-98.pl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31749/pismzp2016/20238
dc.identifier.eissn2451-0858pl
dc.identifier.issn1643-8299pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11315/20238
dc.language.isoplpl
dc.publisherOficyna Wydawnicza AFMpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpostawy matekpl
dc.subjectdzieckopl
dc.subjectmózgowe porażenie dziecięcepl
dc.subjectattitudes of motherspl
dc.subjectchildpl
dc.subjectcerebral palsypl
dc.subject.otherMedycynapl
dc.subject.otherZdrowiepl
dc.subject.otherPsychologiapl
dc.titlePostawy matek wobec dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcympl
dc.title.alternativeAttitudes of mothers towards a child with cerebral palsypl
dc.typeArtykuł
Pliki
Oryginalne pliki
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Miniatura
Nazwa:
DEBSKA_STRACZEK_SULEK_Postawy_matek_wobec_dziecka_z_mozgowym_2016.pdf
Rozmiar:
267.94 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Licencja
Teraz wyświetlane 1 - 1 z 1
Brak miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
52 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: