Polityka gospodarcza Trzeciej Rzeszy w poglądach Leopolda Caro

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Po I wojnie światowej - pomimo podpisania Traktatu Wersalskiego i konieczności zwrotu obcych terytoriów, w tym także tradycyjnie silnych ośrodków przemysłowych - Niemcy pozostały potęgą industrialną i handlową. Zajmowały trzecie miejsce na świecie w produkcji węgla kamiennego (1929 r.), a w produkcji energii elektrycznej, surówki żelaza oraz stali surowej - drugie. Przemysł zatrudniał 56% ogółu zatrudnionych (wg danych z 1925 r.), a na Niemcy przypadała blisko 1/10 światowego importu i eksportu (1929 r.). Jednak ta potęga industrialna nie przekładała się bezpośrednio na poziom życia obywateli. Porównując statystyki dotyczące przyrostu naturalnego, zgonów na gruźlicę, samobójstw, śmiertelności niemowląt i emigracji zamorskiej, widać, że Niemcy odstawały od czołówki, którą tworzyły Wielka Brytania, Szwajcaria i Holandia."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 2, s. 245-251.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska