Stanowisko wybranych partii politycznych w sprawie udziału Wojska Polskiego w operacji ISAF w Afganistanie

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Wybory parlamentarne w jesieni 2011 r. to okazja, by po raz kolejny polskie partie polityczne sformułowały swoje stanowisko wobec udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w operacji ISAF (International Security Assistance Force) w Afganistanie. Już z przeprowadzenia pobieżnej analizy zagadnienia można odnieść wrażenie, że partie polityczne interesują się tym problemem zazwyczaj w dwóch wypadkach. Po pierwsze, kiedy pojawiają się doniesienia z Afganistanu na temat śmierci kolejnych żołnierzy uczestniczących w misji. Po drugie – w okresie kampanii wyborczych, zarówno wyborów do parlamentu, jak i prezydenckich. Może to dowodzić nie raz przywoływanej przez politologów miałkości polskiej sceny politycznej, słabości jej elit itp."(..)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2011, nr 3, s. 101-118.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska