Znaczenie Rosji dla bezpieczeństwa energetycznego Niemiec

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Ze wstępu: "Każdy kraj uzależniony od importu nośników energii musi brać pod uwagę fakt wyczerpywania się surowców energetycznych oraz ich wysokie ceny na rynkach światowych. W przypadku Niemiec, podobnie jak również innych państw, kwestia bezpieczeństwa zaopatrzenia w surowce energetyczne zyskała na aktualności w 2003 r. - od chwili rozpoczęcia interwencji USA w Iraku i związanych z tym następstw w postaci m.in. wzrostu cen energii. W związku z powyższym, kluczowe znaczenie dla Republiki Federalnej Niemiec ma rozwój współpracy energetycznej z Federacją Rosyjską."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2006, nr 4, s. 237-253.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska