Mediacja międzykulturowa w kontekście rodziny

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2005
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"ONZ szacuje, że w 2000 roku na świecie było 174,8 min imigrantów (przez co należy rozumieć liczbę osób urodzonych w innym kraju niż kraj legalnego zamieszkania w tymże roku). 15,9 min uchodźców, kilkadziesiąt milionów tzw. migrantów tymczasowych oraz około 40 min imigrantów nielegalnych. Daje to, nie biorąc nawet pod uwagę migrantów tymczasowych, liczbę osób trwale mieszkających poza krajem swego urodzenia zbliżoną do 230 min. Jak zauważa Ewa Morawska (1999), współcześni migranci stanowią o wiele bardziej zróżnicowaną grupę, w porównaniu do np. migrantów z początku wieku. Różne jest ich pochodzenie, identyfikacje rasowe, płeć oraz sytuacja społeczno-ekonomiczna i kulturowa w krajach, z których pochodzą, jak również ich status w społecznościach przyjmujących. Różne są sektory gospodarki, w których znajdują zatrudnienie i sposoby przystosowywania się do społeczeństwa dominującego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2005, nr 3, s. 207-212.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska