Donald Trump’s Victory as a Symbol of (Center)left Failure in the United States

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku w kontekście porażki projektu centro-lewicowego w tym kraju. Szczególna uwaga zostanie poświęcona geografi i wyborczej tzw. Pasa Rdzy, który stanowi jeden z najbardziej symbolicznych regionów Ameryki, w którym możemy zaobserwować negatywne konsekwencje neoliberalnej globalizacji. Autor artykułu skupi się także na języku politycznym Donalda Trumpa, silnym przekazie antyglobalistycznym użytym przez republikańskiego kandydata zarówno w czasie prawyborów, jaki i podczas debat prezydenckich z Hillary Clinton. Studium zaprezentuje także na ile „polityka tożsamości” oraz inne indywidualistyczne koncepty wpłynęły na porażkę wyborczą amerykańskiej lewicy oraz dlaczego bardziej kolektywne i antagonistyczne podejście może w przyszłości mieć pozytywny wpływ na cały transatlantycki ruch postępowy.
The aim of this article is the analysis of Donald Trump’s electoral victory in U.S. presidential elections of 2016 in the context of failure of the center-left in this country. Special attention will be paid to political geography of the Rust Belt, one of the most symbolic regions in America, where one can observe the negative consequences of neoliberal globalization. The author of the article will focus on the political language of Donald Trump and the strong anti-globalist statement used by the Republican candidate during primaries as well during presidential debates with Hillary Clinton. This study will also show, how Identity Politics and other idealistic concepts infl uenced the electoral defeat of the American Left and why a more collective and antagonistic approach could have a positive impact on the whole transatlantic progressive movement.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 3, s. 135-146.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska