Ruch SalafickI w Libanie: Między radykalizmem a umiarkowaniem

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Fundamentalistyczne ugrupowania muzułmańskie są obecnie liczącą się siłą polityczną w krajach Bliskiego Wschodu. Choć kojarzone są przeważnie z aktami terrorystycznymi – zamachami samobójczymi, porwaniami, wybuchami samochodów pułapek – to w ostatnich latach w przypadku niektórych z nich nastąpił widoczny zwrot w stronę polityki bardziej umiarkowanej. Przejawia się to przede wszystkim we włączaniu się tych ugrupowań w struktury państwowe poprzez udział w wyborach, a niekiedy nawet uczestnictwo w rządzie."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 1 s. 77-89.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska