Zagrożenia społeczne w okresie przemian: szkice z polityki społecznej

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-265-0
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Książka ta składa się z kilkunastu zwięzłych opracowań, tematycznie obejmujących wybrane aspekty współczesnego życia społecznego, będące częścią dotychczasowych zainteresowań polityki społecznej i spotykanych różnych dolegliwych zachowań społecznych, które są też przedmiotem dociekań innych dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, psychologia społeczna, prawo, pedagogika społeczna, ekonomia, bezpieczeństwo czy medycyna. Książka zawiera szesnaście szkiców z pogranicza krótkich esejów i artykułów naukowych; została podzielona na cztery części: - powszechne czynniki patogenne, - problemy wstydliwe nie tylko rodziny, - dolegliwości związane z pracą, - swoiste zagrożenia nagłe i narastające. Książka powinna być przydatna zarówno studentom, jak i szerokiemu gronu realizatorów polityki społecznej: politykom, przedstawicielom organów rządowych i samorządowych.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska