System ochrony praw podatników przed organami podatkowymi w Niemczech

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Violation of tax law regulations by public fiscal authorities usually harms the interests of taxpayers. Thus it is necessary to apply the specified taxpayers’ rights protection system. A German taxpayers’ rights protection system, which is being developed from 19th century, is interesting in this respect. This system presently includes different legal ways to protect the rights of taxpayers. Institutions related to them and legal instruments of taxpayers’ protection are of the interest for the latter. There are both legal-administrative ways and more widely judicial ways in use.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2009, nr 1, s. 89-100.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska