Między monizmem a relatywizmem. Uwagi o etyce realistycznej Izajasza Berlina

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2006
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Wartości istnieją obiektywnie. Jest ich wiele, choć ich liczba (jeśli nie teoretycznie, to praktycznie) jest skończona. Pomiędzy niektórymi z nich - a czasem nawet na gruncie tej samej wartości - dochodzi do konfliktów, których nie sposób rozstrzygnąć rozumowo. Nie istnieje bowiem nadrzędne kryterium (nadrzędna wartość) zdolne do hierarchicznego uporządkowania sfery aksjologicznej. Kiedy dochodzi do kolizji pomiędzy wartościami ostatecznymi, to znaczy tymi, do których dąży się ze względu na nie same, kolizje te nabierają cech tragiczności."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2006, nr 4, s. 151-161.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska