Choroby tropikalne w praktyce ratownika medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
W pracy opisano często występujące choroby tropikalne takie jak: malaria, żółta gorączka, gorączka zachodniego Nilu, denga, larwa wędrująca, cholera, dur brzuszny, trąd. Wywoływać je mogą zarówno wirusy, bakterie, jak i pasożyty. Niektóre z nich to choroby gorączkowe. Aby zapobiec zakażeniu, przed podróżą do krajów tropikalnych, warto się zaszczepić, na miejscu nosić odpowiednią odzież, przestrzegać higieny osobistej oraz żywności. Jeżeli po powrocie z kraju, w którym występuje ryzyko zakażenia, zaobserwujemy takie objawy jak: długo utrzymująca się gorączka, zaburzenia świadomości, bóle brzucha, bóle głowy, wymioty, zaburzenia krzepnięcia, niewydolność krążeniowo- oddechowa, niewydolność nerek, zaburzenia pracy serca, wstrząs, drgawki, śpiączka, zmiany skórne, biegunka bądź inne niepokojące objawy, należy jak najszybciej zgłosić się do specjalisty. Obowiązkiem ratownika medycznego, w sytuacji wezwania do pacjenta z podejrzeniem takiej choroby, jest zminimalizowanie potencjalnego ryzyka zakażenia innych osób oraz transport do szpitala zakaźnego.
The tropical diseases such as malaria, yellow fever, west Nile fever, Dengue, migrating larvae, cholera, typhoid fever, leprosy are described in the paper. They can be caused by viruses, bacteria and parasites. Some of them are feverish. To prevent infection, it is important to vaccinate before traveling to tropical countries, wear appropriate clothing, observe personal hygiene and food. If we come back from a country where there is a risk of infection, we may experience symptoms such as persistent fever, abnormalities of consciousness, abdominal pain, headache, vomiting, coagulation disorders, cardiovascular failure, renal failure, cardiac disorders, convulsions, coma, skin changes, diarrhea or other disturbing symptoms, we must contact the specialist as soon as possible. It is the duty of the paramedics to minimize the potential risk of infection and transport to an infectious hospital when the patient is suspected to tropical disease.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska