Niewolnictwo we współczesnej Afryce. Zarys problematyki

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2007
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Niewolnictwo i handel ludźmi od wieków są obecne w historii ludzkości. Zjawisko wykorzystywania słabszych grup społecznych nie ograniczało się do jednego kręgu kulturowego - rozwij ało się niezależnie na wszystkich kontynentach. Szczególna rola w historii światowego niewolnictwa przypadła jednak Afryce. To z tego kontynentu wywieziono najwięcej ludzi w czasie, gdy handel niewolnikami stał się problemem globalnym. Między VII a XX w., za sprawą arabskich i europejskich kupców i przy wydatnej , współpracy afrykańskich elit, wywieziono z Czarnego Lądu ponad 20 milionów ludzi. Te dość ostrożne szacunki dotyczące rozmiarów handlu Afrykanami powiększyć należy o kolejne miliony istnień - bezimiennych ofiar wypadów niewolniczych i zapaści gospodarczej wynikającej z wyludnienia znacznych obszarów. Rany zadane przez handlarzy ludźmi Afryka leczy, do dziś, a głosy uznające handel niewolnikami i związane z nim wojny, migracje i wyludnienie za główne przyczyny kryzysu i zacofania państw tego kontynentu, nie są wcale odosobnione."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2007, nr 1, s. 161-174.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska