Struktura społeczna uniwersytetu. Wspólnota i hierarchia

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
"Uniwersytet, który od setek lat jest integralnym elementem struktury instytucjonalnej społeczeństw europejskich, należy do najbardziej złożonych tworów społecznych. Złożoność ową dostrzegamy już wówczas, gdy myślimy o jego genezie. Można wskazać, jak się wydaje, trzy źródła czy też trzy tradycje, które splotły się w jego idei i kształcie. Najstarszym składnikiem tej idei były niewątpliwie starożytne szkoły fi lozofi czne, a raczej społeczna pamięć o nich, na czele z najsławniejszymi – Platońską Akademią oraz Liceum Arystotelesa."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 5-21.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska